• Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
103,576,368,900đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,527,962,850đ
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/12/2022
16
17
27
48
52
53
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
1282
28205
Giá trị giải (đồng)
108,784,806,600
4,106,678,150
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/12/2022
11
14
29
31
52
54
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1176
27323
Giá trị giải (đồng)
103,576,368,900
3,527,962,850
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 29/11/2022
02
13
16
18
41
42
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
25
1328
28763
Giá trị giải (đồng)
98,824,703,250
4,332,824,400
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 26/11/2022
08
23
24
48
49
52
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1074
23690
Giá trị giải (đồng)
94,333,835,100
3,833,839,050
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 24/11/2022
04
06
18
27
52
53
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
25
1167
25093
Giá trị giải (đồng)
90,352,111,350
3,391,425,300
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 22/11/2022
03
09
21
22
26
35
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
23
1374
27540
Giá trị giải (đồng)
86,829,283,650
3,395,057,800
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 19/11/2022
03
15
22
39
46
48
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
1137
24479
Giá trị giải (đồng)
83,273,763,450
3,384,349,700
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 17/11/2022
01
19
25
27
38
42
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
1010
21729
Giá trị giải (đồng)
79,814,616,150
3,390,879,700
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 15/11/2022
04
20
26
36
47
51
33
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
982
21877
Giá trị giải (đồng)
76,296,698,850
3,739,374,550
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 12/11/2022
08
18
23
30
35
42
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
884
18904
Giá trị giải (đồng)
72,525,177,750
3,320,316,650
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 10/11/2022
08
11
14
27
38
45
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
26
1103
24287
Giá trị giải (đồng)
69,642,327,900
3,246,053,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 08/11/2022
12
27
33
44
48
50
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
811
18541
Giá trị giải (đồng)
67,427,850,900
3,982,629,450
40,000,000
5,000,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 05/11/2022
10
19
22
25
47
53
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
924
18874
Giá trị giải (đồng)
63,987,346,200
3,600,351,150
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 03/11/2022
08
13
24
28
29
33
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
858
17579
Giá trị giải (đồng)
61,167,452,700
3,287,029,650
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 01/11/2022
03
09
20
23
31
54
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
819
18932
Giá trị giải (đồng)
58,584,185,850
3,735,902,200
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/10/2022
01
03
10
13
15
20
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
35
1220
21623
Giá trị giải (đồng)
55,574,880,150
3,401,534,900
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/10/2022
01
07
10
17
19
30
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1081
18718
Giá trị giải (đồng)
53,993,736,750
3,225,852,300
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/10/2022
08
18
20
22
42
46
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
17
792
17146
Giá trị giải (đồng)
51,961,066,050
2,172,965,175
40,000,000
500,000
50,000
to top