In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ năm, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 21/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 21/09/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 55 65 89
G.Bảy 200N 262 333 724
G.Sáu 400N 0256 1707 7169 0024 5510 5496 2599 3127 2581
G.Năm 1Tr 8590 0824 7830
G.Tư 3Tr 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956
G.Ba 10Tr 85833 74034 52224 34788 72839 51792
G.Nhì 15Tr 84007 71404 35178
G.nhất 30Tr 90381 32969 59076
G.ĐB 2Tỷ 334862 381443 038430
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 14/09/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 37 40 73
G.Bảy 200N 930 810 774
G.Sáu 400N 0142 4173 7705 8385 7031 4996 3064 1423 4893
G.Năm 1Tr 0754 2827 0261
G.Tư 3Tr 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762
G.Ba 10Tr 45328 04042 36985 25258 69380 93914
G.Nhì 15Tr 35467 91547 13261
G.nhất 30Tr 07454 33300 05912
G.ĐB 2Tỷ 401352 446168 853776
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 07/09/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 51 16 53
G.Bảy 200N 885 572 337
G.Sáu 400N 0299 0880 8548 4409 6733 8933 0187 2550 6381
G.Năm 1Tr 3708 4380 3673
G.Tư 3Tr 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246
G.Ba 10Tr 30384 00319 06241 85274 86135 73577
G.Nhì 15Tr 60015 90086 05692
G.nhất 30Tr 83849 35072 61094
G.ĐB 2Tỷ 939656 690031 197311
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 31/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 31/08/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 23 95 67
G.Bảy 200N 570 557 396
G.Sáu 400N 7746 3306 0348 2415 8067 9685 9485 6623 0025
G.Năm 1Tr 5075 9124 5158
G.Tư 3Tr 69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863 61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691
G.Ba 10Tr 21450 05560 11244 06380 22361 66168
G.Nhì 15Tr 62506 06851 72792
G.nhất 30Tr 29452 18655 18706
G.ĐB 2Tỷ 558635 227529 928024
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 24/08/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 71 91 67
G.Bảy 200N 445 127 108
G.Sáu 400N 1993 4286 8382 8363 1276 5155 3660 9619 0095
G.Năm 1Tr 0596 4950 7383
G.Tư 3Tr 91491 60024 88887 87900 76942 70958 40411 90772 85475 09001 65254 02373 89275 42694 18781 26288 50039 80432 29833 74175 87091
G.Ba 10Tr 64076 84056 05487 50983 07768 57119
G.Nhì 15Tr 04652 23289 84685
G.nhất 30Tr 64965 75397 62359
G.ĐB 2Tỷ 866553 412987 782808
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 17/08/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 09 99 35
G.Bảy 200N 274 974 689
G.Sáu 400N 9696 2562 5586 7232 0493 6985 9815 1624 5794
G.Năm 1Tr 9496 2365 7508
G.Tư 3Tr 13023 22896 62528 37302 10392 07037 33479 79095 08429 67664 64481 30870 38771 44957 24088 93436 83267 25056 11098 53609 07911
G.Ba 10Tr 45901 27390 86947 49743 94134 33953
G.Nhì 15Tr 73018 03109 88330
G.nhất 30Tr 34702 30167 51745
G.ĐB 2Tỷ 205223 395087 591586
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ năm, ngày 10/08/2023
Thứ năm Bình Định
XSBDI
Quảng Trị
XSQT
Quảng Bình
XSQB
G.Tám 100N 21 62 36
G.Bảy 200N 179 125 031
G.Sáu 400N 4479 4526 4013 4015 6537 0866 5872 8693 7725
G.Năm 1Tr 8408 5272 0347
G.Tư 3Tr 08296 45501 98243 49707 75417 09409 92673 28742 29513 88646 71687 34326 03527 54311 53383 67900 66642 02142 75345 05586 38472
G.Ba 10Tr 28006 72502 87288 33027 47145 68670
G.Nhì 15Tr 80869 31210 31079
G.nhất 30Tr 54262 23984 04868
G.ĐB 2Tỷ 891159 478402 424150
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số
fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno