Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 7 7 0
1 5 5 1 30/11/2022
2 1 3 2 04/12/2022
3 7 7 0
4 7 7 0
5 0 6 1 05/12/2022
6 7 7 0
7 2 2 2 03/12/2022
8 6 6 1 29/11/2022
9 7 7 0

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 4 4 2 01/12/2022
1 7 7 0
2 5 5 1 30/11/2022
3 3 3 1 02/12/2022
4 0 6 1 05/12/2022
5 7 7 0
6 2 4 1 03/12/2022
7 7 7 0
8 1 5 1 04/12/2022
9 7 7 0
to top