Thống kê giải đặc biệt theo tổng - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo tổng

  • Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tổng tháng năm

 Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc tháng 12

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
 
 
 
52770
01/12/22
7
0
70
7
24523
02/12/22
2
3
23
5
10576
03/12/22
7
6
76
3
05028
04/12/22
2
8
28
0
13454
05/12/22
5
4
54
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
to top