Thống kê tần suất nhịp loto

  • Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

Tỉnh, TP Biên độ
Ngày xem Cặp số
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

 Thống kê tần suất nhịp cặp số 45

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 4 lần

Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
03/11/2022 5 0 2 16 G53
09/11/2022 4 0 5 16 G41
16/11/2022 4 0 6 16 G54
03/12/2022 7 0 16 16 G41
to top